Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4
   
 
    
 
 
  Websitevoorwaarden  Van Wijngaarden Gedenktekens  
 
 
 
Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Van Wijngaarden Gedenktekens gaat de websitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie
De informatie op, en overige inhoud van de Van Wijngaarden Gedenktekens website wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. De Van Wijngaarden Gedenktekens website bevat mogelijk links naar websites van derden, deze websites zijn niet van Van Wijngaarden Gedenktekens en worden de Van Wijngaarden Gedenktekens websitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Van Wijngaarden Gedenktekens kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte websites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde websites. Van Wijngaarden Gedenktekens behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar website te allen tijde te wijzigen.

Van Wijngaarden Gedenktekens redigeert de op haar website aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de website, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de Van Wijngaarden Gedenktekens website kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend. Zo kan als gevolg van de op deze website verstrekte informatie bijvoorbeeld geen garantie worden geclaimd.

Van Wijngaarden Gedenktekens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Van Wijngaarden Gedenktekens website verstrekte informatie. Enkel de websitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Van Wijngaarden Gedenktekens website beschikbare informatie. Van Wijngaarden Gedenktekens aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de websitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Van Wijngaarden Gedenktekens website.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze website rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Van Wijngaarden Gedenktekens of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiŽren van gegevens van de Van Wijngaarden Gedenktekens website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciŽle doeleinden. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wijngaarden Gedenktekens inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiŽren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Contact opnemen
De mogelijkheid bestaat dat Van Wijngaarden Gedenktekens bepaalde persoonsgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres) van de websitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden (zoals bij het versturen van informatie). Dergelijke informatie mag door Van Wijngaarden Gedenktekens worden gekopieerd, gebruikt en opgeslagen overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiŽle autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien ťťn of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
Van Wijngaarden Gedenktekens behoudt zich te allen tijde het recht voor de voor haar website geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere websitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de websitebezoeker dan ook de websitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Copyright © 2013
Alle rechten voorbehouden - Van Wijngaarden Gedenktekens 
 
Van Wijngaarden Gedenktekens "Voor een persoonlijk en passend gedenkteken"
     

  Uw Specialist voor: Grafmonumenten, Grafstenen, Urnen, Urnengraven en Urnenmonumenten.

Stap gerust bij ons binnen, onze openingstijden:     dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00 uur en zaterdag 10.00-13.00 uur.

U kunt ook bellen voor een afspraak buiten onze reguliere openingstijden.  

 
   
  Van Wijngaarden Gedenktekens F. Mortelmansstraat 2 2273 LE Voorburg
 
   
  Tel. 070-3000500 Fax 070-3874474 KvK-nr: 27244969  Facebook


  Startpagina Familiegraf Algemeen graf Kindergraf
  Urnen Accessoires & Sieraden Inscripties Bestellen via Internet
  Restauratie Begraafplaatsinrichting Overige Contact & adres

 
     Disclaimer Website       Sitemap           Copyright ©  2017  ©  KellyW Design